Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor


BLACK WEEKEND 2019

Samtliga rabatterade priser under BLACK WEEKEND gäller så långt lagret räcker. När det är 0 i lager så gäller ordinarie priser.

Gäller fr.o.m. 22 maj 2019

Som privatperson så omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler när du handlar via vår webshop.

Köplagen tillämpas vid försäljning till företag.

Följande gäller i huvudsak för webshoppen om ingenting annat anges:
- Alla priser är inklusive moms
- Valutan är svenska kronor (SEK)
- Frakt tillkommer på samtliga varor
- Försäljning till omyndig eller beställare under 18 år är ej godkänd så tillvida att inte godkännande av förmyndare finns.

THSS äger rätt att ändra offererade priser på hemsidan och övriga publikationer utan föregående avisering.
Avtalat pris gäller mellan THSS och kund om inte annat avtalats eller kommits överens.

Betalningsvillkor

Du som kund accepterar i samband med köp våra villkor för beställning vilket medför ett betalningsansvar.
Betalning av varor kan göras på följande sätt;
- Förskottsbetalning via BankGiro/Bank överföring
- Kortbetalning via PayEx
- Faktura- eller delbetalning via PayEx

Vid användning av PayEx betaltjänster så övergår fodran till PayEx Sverige AB. För mer info se en bit ned på denna sida.

För leveranser gäller våra leveransvillkor och gällande hur vi använder insamlade personuppgifter så gäller vår integritetspolicy.

Produktinformation

De produkter som presenteras i vår webshop beskrivs enligt tillverkarens anvisningar eller genom subjektiv bedömning efter användande/test. Varje produkt beskrivs på dess separata produktsida. Eventuella länkar till beskrivningar kan förekomma på dessa sidor. För mer information utöver den som skrivs för respektive produkt så hänvisas konsumenten till tillverkarens hemsida alternativt att kontakta oss för specifika frågor.

Ändring/avbeställning av order

Möjlighet till ändring av ordern finns med förutsättning att den redan inte är skickad. Ändring av ordern sker via epost, se kontakta oss för mer information.
Avbeställning av order kan göras innan meddelande att försändelsen är skickad har utgått.

Ångerrätt

Du har som privatkund rätt enligt lag att ångra ditt köp eller avbeställa din order utan avgift. THSS betalar tillbaka värdet för produkten. Returfrakt eller avgift för ej utlöst paket står du som kund för.
Enligt lag har du som omfattas av konsumentköplagen ångerrätt i 14 dagar från och med då du kvitterat ut försändelsen eller den sista delen av försändelsen om ordern kommer i flera försändelser.
Varan ska skickas tillbaka till THSS inom 14 dagar enligt lag.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa att varans egenskaper eller funktion. I de fall undersökningen görs i större utsträckning än nödvändigt och därav medför värdeminskning av varan så kan du bli ersättningsskyldig till THSS. Ersättningsnivån kan uppgå till varans totala pris. Återsändandet av varor ska ske väl emballerat så att skador på produkten inte uppstår. Om fraktskador i samband med retur utgör orsaken för värdeminskning av produkten görs värdeminskningsavdrag med motsvarande del.

I följande fall gäller inte ångerrätten:
En tjänst som fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt (gäller ej vid köp av produkter)
Varor som snabbt kan försämras (livsmedel och dylikt)
Varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel

Garanti/Reklamation

Garantin för samtliga varor gäller 1 år om inte annat anges. Som privatperson har omfattas du av reglerna om reklamation som finns i konsumentköplagen.

THSS förbehåller sig rätten att avhjälpa felet genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom återbetalning. THSS väljer dock vilket avhjälpande som ska göras i varje enskilda fall om inte annat överenskommits med kund innan ordern är fullgjord.

Tvist

THSS policy är att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer varför en tvist hänvisas till ARN.


Övrigt

THSS kan inte hållas ansvarig för olägenheter som uppstår på grund av sådana omständigtheter som THSS inte har rådighet över. Väder, krig, uppror, oroligheter, infrastrukturproblem, politiska beslut, andra länders export-/importlagstiftning eller dylika händelser.

THSS förbehåller sig rätten att ändra alla information i webshoppen  inklusive priser och tekniska specifikationer och produkterbjudande utan att informera innan. Ändringar görs dock inte i ingångna köpavtal.

Priser och informations lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i produkters tekniska specifikationer, slutförsäljning och leverantörers prishöjningar.

Om det inte tydligt framgår så utgörs inte texten på hemsidan någon utfästelse om garanti, användbarhet eller lämplighet. Erbjudanden gäller under den angivna tidsperioden eller så länge lagret räcker.

Dessa försäljningsvillkor kan ändras utan föregående information när som helst.


Information om PayEx


Allmänt om PayEx

PayEx - Nordens främsta expert på betalningar, med skräddarsydda lösningar för handel i flera nordiska länder.
PayEx erbjuder betallösningar för internet-, mobil- och fysisk handel samt administrativa tjänster inom fakturering, reskontrahantering och inkasso, men  även finansiella tjänster som factoring, delbetalning och lån.

Vi använder PayEx som betalningsväxel. Tjänsten är säker och certifierad enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Secure Socket Layer (SSL) skapar en säker och krypterad förbindelse mellan din dator och PayEx betalningsserver. All överföring sker tryggt utan att obehöriga kan komma åt någon information. Vi lagrar heller aldrig några konto- eller kortuppgifter.

Kortbetalning

I samarbete med PayEx erbjuder vi kortbetalningar med Visa och MasterCar.
PayEx krypterar all känslig kortdata så att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna.
Vid köp fyller du i kortnummer, giltighetstid och CVC-kod hos PayEx. Du kan också komma att behöva verifiera ditt kortköp hos din kortutgivare med Verified by VISA eller MasterCard SecureCode.

Faktura

I samarbete med PayEx erbjuder vi betalning mot faktura som skickas till din folkbokföringsadress med 14 dagars betalningsvillkor från och med att ordern är expedierad. Betalningsalternativer är endast möjligt för privatpersoner folkbokförda i Sverige. Vid betalning mot faktura accepteras endast leverans till folkbokföringsadress.

Väljer du att betala med faktura kommer vi att göra en kreditprövning.
Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Information om behandling av personuppgifter och kreditprövning
Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för PayEx ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit.
Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post.
Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx Credit AB och PayEx Sverige AB, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta.

Information om överlåtelse
Fordran kommer att överlåtas till PayEx Credit AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx Credit AB på det konto som PayEx Credit AB anvisar på fakturan.

Delbetala

I samarbete med PayEx erbjuder vi delbetalning.  Alla dina inköp med PayEx Delbetala som betalsätt samlas på ett konto som aviseras månadsvis.
 Vid betalning med PayEx Delbetala kommer du att få lämna uppgifter om namn, personnummer och adress för identifiering och kreditprövning i realtid. Blir du godkänd får du ett avtal om kontokredit med vår betaltjänstleverantör PayEx Credit AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Avtalet löper tills vidare. Det kan sägas upp på sätt som anges i allmänna villkor http://payex.se/media/619157/allmaenna-villkor-payex-delbetala.pdf

När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas med anledning av att nya inköp görs.
Lägsta belopp att betala per månad är 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande reporänta + 17,00% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi.
Klicka på länken här intill för att läsa fullständiga villkor och för att ta del av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation http://payex.se/media/619138/payex-delbetala-standardiserad-europeisk-konsumentinformation-2014-11-01.pdf

Exempel: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.”