Redding Competition PR-50

3 175,00 kr
SKU
RED03900

Reddings fjärde och senaste tillskott i deras serie med viktområdesspecifika krutdispensers, PR-50 Competition för "Precision rifle"-marknaden och dess kalibrar.

I flera år har tillverkarna strävat efter att en dispenser klarar allt. Sanningen är att alla volymbaserade mätprodukter har en "sweet spot" som är relativ till mätkammarens dimensioner. Den bästa precisionen och repeterbarheten finns inom denna "sweet spot" och avtar gradvis med ökade eller minskade laddvikter i förhållande till den.

PR-50 är designad för spannet ~35 - ~75 grain för de flesta krutsorterna.